UODO: Wykaz operacji oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony

Dnia  8 lipca 2019 roku opublikowany został Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony.

Brak wykonania oceny skutków zagrożony jest karą pieniężną od 0 do 10 milionów euro.

Organ nadzorczy wskazuje, że „Co do zasady, przetwarzanie spełniające przynajmniej dwa z niżej wymienionych kryteriów będzie wymagać oceny skutków dla ochrony danych.

Ocena skutków to zaawansowana forma szacowania ryzyka. Wytyczne dotyczące Inspektorów Danych Osobowych wskazują, że zalecane jest zasięganie opinii Inspektora Ochrony Danych, co do prawidłowości przeprowadzenia tej formy szacowania ryzyka – to jedna z głównych korzyści z wyznaczenia IOD, jego opinia stanowi dla administratora dodatkowy, istotny argument ze zastosowaniem konkretnych rozwiązań – np. w zakresie bezpieczeństwa.

Pobierz komunikat i wykaz operacji tutaj >>

Źródło:

(https://uodo.gov.pl/pl/138/1094).