UODO: PESEL lepiej chroniony, ale nie można na tym poprzestać

Od 17 listopada 2023 roku można zastrzec numer PESEL, aby przeciwdziałać zaciąganiu zobowiązań na nasze dane. Zdaniem UODO to dopiero pierwszy krok na drodze do skuteczniejszej ochrony naszych danych w tym zakresie. Numer PESEL jest kluczową daną osobową dla Polaków – podkreślił w komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych. PESEL jednoznacznie nas identyfikuje, pozwala ustalić szereg informacji na nasz temat, dlatego powinien podlegać szczególnej ochronie – podkreśla prezes UODO Jan NowakRozpoczynając od piątku, 17 listopada, obywatele będą uprawnieni do zablokowania swojego numeru PESEL. Zgodnie z przepisami ustawy, której głównym celem jest minimalizowanie skutków kradzieży tożsamości, od 2024 roku instytucje, w tym banki, kancelarie notarialne oraz inne branże usługowe będą zobowiązane do sprawdzenia, czy numer PESEL danej osoby został już zablokowany, zanim udzielą na przykład kredytu.

Lepsza ochrona obywateli przed nadużyciami związanymi z kradzieżą obywateli – to główny cel ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania skutków kradzieży tożsamości, której cześć przepisów weszła 17 listopada br. w życie. Nowe regulacje umożliwią obywatelom zastrzeżenie nr PESEL w aplikacji mObywatel, za pośrednictwem strony internetowej obywatel.gov.pl, w dowolnym urzędzie gminy, na poczcie czy w placówce bankowej. Osoby, które zdecydują się na taki krok zabezpieczą się przed wykorzystaniem ich numeru PESEL np. do zaciągnięcia pożyczki na ich dane. Wiele instytucji będzie natomiast miało obowiązek sprawdzenia przed dokonaniem niektórych czynności (np. przed udzieleniem pożyczki czy kredytu) czy dana osoba zastrzegła swój PESEL. Czytaj dalej UODO: PESEL lepiej chroniony, ale nie można na tym poprzestać

UODO: Nowa Ustawa o weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL od 2024 roku

Nowa Ustawa o weryfikacji zastrzeżenienia numeru PESEL wchodzi w życie od 1 czerwca 2024 roku. podmioty takie jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony

Ustawa m.in. umożliwia obywatelom zastrzeżenie nr PESEL. Wiele instytucji przed dokonaniem pewnych czynności (takich jak np. udzielenie pożyczki, lub kredytu), będzie miało obowiązek sprawdzenia czy dana osoba zastrzegła swój PESEL. „Większość Polaków pytana, co wchodzi w skład danych osobowych, wskazuje przede wszystkim PESEL (92 proc.), a dopiero potem imię i nazwisko (90 proc.), czy adres zamieszkania (84 proc.). Dobitnie pokazuje to badanie Krajowego Rejestru Długów i serwisu ChronPESEL.pl przeprowadzone w maju tego roku pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych” – zwrócił uwagę, cytowany w komunikacie UODO, rzecznik prasowy urzędu Adam Sanocki.

Nowelizacja niektórych przepisów, mająca na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości, umożliwia teraz jednostkom zablokowanie swojego numeru PESEL. Zmiany te wynikają z ustawy modyfikującej kilka innych ustaw. Głównym celem jest zwalczanie praktyk, takich jak nielegalne uzyskiwanie środków finansowych poprzez zaciąganie kredytów na czyjeś dane bez zgody i wiedzy tej osoby. Ponadto, nowe regulacje mają na celu eliminowanie tzw. SIM swappingu, czyli procedury tworzenia kopii karty SIM, którą następnie można wykorzystać do nielegalnego autoryzowania transakcji.

Nowe obowiązki od czerwca Od 1 czerwca 2024 roku podmioty takie jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony.

Ustawa stanowi, że obywatele nie będą obciążani za zobowiązanie, które zostało zaciągnięte bez ich wiedzy mimo istniejącego zastrzeżenia. Rozwiązania dotyczące samego zastrzegania numeru PESEL i cofnięcia takiego zastrzeżenia wejdą w życie już w piątek. Zgodnie z ustawą będzie mógł tego dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą e-usługi, aplikacji mObywatel – będzie usługa „Zastrzeż PESEL” – lub osobiście w urzędzie gminy, w banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na poczcie.

Numer PESEL jest kluczową daną osobową dla Polaków – podkreślił w komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych. PESEL jednoznacznie nas identyfikuje, pozwala ustalić szereg informacji na nasz temat, dlatego powinien podlegać szczególnej ochronie – podkreśla prezes UODO Jan NowakRozpoczynając od piątku, 17 listopada, obywatele będą uprawnieni do zablokowania swojego numeru PESEL. Zgodnie z przepisami ustawy, której głównym celem jest minimalizowanie skutków kradzieży tożsamości, od czerwca 2024 roku instytucje, w tym banki, będą zobowiązane do sprawdzenia, czy numer PESEL danej osoby został już zablokowany, zanim udzielą na przykład kredytu

Nowe technologie a ochrona danych osobowych – konferencja UODO i ZUS listopad 2023

W dniu 22 listopada w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie odbędzie się konferencja pod nazwą „Nowe technologie a ochrona danych osobowych”, współorganizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wydarzenie to jest częścią obchodów jubileuszu 90-lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Konferencja skupi się na dyskusji nad wpływem najnowszych technologii na ochronę danych osobowych w erze cyfrowej. Celem jest stworzenie przestrzeni do dialogu i współpracy między różnymi instytucjami zajmującymi się kwestiami ochrony danych osobowych. Patronat Honorowy nad obchodami jubileuszowymi objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W panelach dyskusyjnych wezmą udział eksperci i naukowcy zajmujący się tematyką ochrony danych osobowych. Konferencja zapewni okazję do wymiany poglądów i doświadczeń między uczestnikami. Planowane jest przeprowadzenie wydarzenia w godzinach 10:00–16:30 w centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie. Program konferencji „Nowe technologie a ochrona danych osobowych” będzie dostępny w dniu konferencji na kanale Elektronicznego ZUS na platformie YouTube. Link do transmisji będzie udostępniony w odpowiednim miejscu w dniu wydarzenia.