UODO: Nowa Ustawa o weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL od 2024 roku

Nowa Ustawa o weryfikacji zastrzeżenienia numeru PESEL wchodzi w życie od 1 czerwca 2024 roku. podmioty takie jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony

Ustawa m.in. umożliwia obywatelom zastrzeżenie nr PESEL. Wiele instytucji przed dokonaniem pewnych czynności (takich jak np. udzielenie pożyczki, lub kredytu), będzie miało obowiązek sprawdzenia czy dana osoba zastrzegła swój PESEL. „Większość Polaków pytana, co wchodzi w skład danych osobowych, wskazuje przede wszystkim PESEL (92 proc.), a dopiero potem imię i nazwisko (90 proc.), czy adres zamieszkania (84 proc.). Dobitnie pokazuje to badanie Krajowego Rejestru Długów i serwisu ChronPESEL.pl przeprowadzone w maju tego roku pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych” – zwrócił uwagę, cytowany w komunikacie UODO, rzecznik prasowy urzędu Adam Sanocki.

Nowelizacja niektórych przepisów, mająca na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości, umożliwia teraz jednostkom zablokowanie swojego numeru PESEL. Zmiany te wynikają z ustawy modyfikującej kilka innych ustaw. Głównym celem jest zwalczanie praktyk, takich jak nielegalne uzyskiwanie środków finansowych poprzez zaciąganie kredytów na czyjeś dane bez zgody i wiedzy tej osoby. Ponadto, nowe regulacje mają na celu eliminowanie tzw. SIM swappingu, czyli procedury tworzenia kopii karty SIM, którą następnie można wykorzystać do nielegalnego autoryzowania transakcji.

Nowe obowiązki od czerwca Od 1 czerwca 2024 roku podmioty takie jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony.

Ustawa stanowi, że obywatele nie będą obciążani za zobowiązanie, które zostało zaciągnięte bez ich wiedzy mimo istniejącego zastrzeżenia. Rozwiązania dotyczące samego zastrzegania numeru PESEL i cofnięcia takiego zastrzeżenia wejdą w życie już w piątek. Zgodnie z ustawą będzie mógł tego dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą e-usługi, aplikacji mObywatel – będzie usługa „Zastrzeż PESEL” – lub osobiście w urzędzie gminy, w banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na poczcie.

Numer PESEL jest kluczową daną osobową dla Polaków – podkreślił w komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych. PESEL jednoznacznie nas identyfikuje, pozwala ustalić szereg informacji na nasz temat, dlatego powinien podlegać szczególnej ochronie – podkreśla prezes UODO Jan NowakRozpoczynając od piątku, 17 listopada, obywatele będą uprawnieni do zablokowania swojego numeru PESEL. Zgodnie z przepisami ustawy, której głównym celem jest minimalizowanie skutków kradzieży tożsamości, od czerwca 2024 roku instytucje, w tym banki, będą zobowiązane do sprawdzenia, czy numer PESEL danej osoby został już zablokowany, zanim udzielą na przykład kredytu