Zbiór danych a baza danych – potoczne mylenie pojęć

Ustawa o ochronie danych osobowych, (dyrektywa UE z 95 roku a także RODO) w ogóle nie posługuje się takim pojęciem jak „baza danych” – jest to sformułowanie używane w ustawie o ochronie baz danych, natomiast przepisy o ochronie danych osobowych mają charakter szczególny w stosunku do tej ustawy.

Z art. 1 ustawy o ochronie baz danych wynika, że baza danych może posiadać cechy „utworu” i na tej podstawie podlegać pod ochronę wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – jak zakładam stąd stosowanie do obrotu bazami danych „licencji”, o której stanowi art. 41 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – jednak w żaden sposób nie ogranicza to ochrony wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych, które mają charakter szczególny w stosunku do wyżej przytoczonych regulacji. Czytaj dalej Zbiór danych a baza danych – potoczne mylenie pojęć

SN: O karach na call center za brak zgód

SN: „czy dopuszczalne jest nałożenie kary pieniężnej, na podstawie art. 209 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 i art. 174 pkt 1 tej ustawy, na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, w sytuacji gdy zlecił on przeprowadzenie akcji promującej jego usługi innemu podmiotowi, który wykonał to zlecenie używając dla celów marketingu bezpośredniego automatycznych systemów wywołujących bez uzyskania na to zgody abonentów lub użytkowników końcowych będących adresatami takich działań?”

OPINIA:

Co do zasady – SN poprawnie stwierdził odnosząc się do konkretnej sprawy, że zobowiązany do pozyskania zgody był zlecający działania marketingowe, choć „zamieszanie” mogą budzić poczynione na marginesie uzasadnienia rozważania sugerujące że przy jednym działaniu zgodę muszą pozyskiwać niezależnie od siebie zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca – choć w mojej ocenie jest to raczej nieporozumienie spowodowane wyciągnięciem jednego zdania w oderwaniu od całościowego kontekstu rozważań SN: Czytaj dalej SN: O karach na call center za brak zgód

Nie tylko kary finansowe – nowe uprawnienie następcy GIODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

podpis1W art. 24 ust. 1 projektu ustawy ochronie danych osobowych z dnia 28 marca 2017 roku (dalej jako „PUODO”) wskazano, że nowy organ nadzorczy będzie dysponował możliwością wydania postanowienia, zobowiązującego podmiot, któremu jest zarzucane naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeszcze przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.

W obecnym stanie prawnym, GIODO może wydać decyzję np. nakazującą usunięcie danych osobowych w dopiero po zakończeniu postępowania, przy czym podmiot, wobec którego taką decyzję wydano jest zobowiązany do jej realizacji dopiero po jej uprawomocnieniu.
Czytaj dalej Nie tylko kary finansowe – nowe uprawnienie następcy GIODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Działalność gabinetów stomatologicznych, a wyznaczanie inspektora ochrony danych w świetle reformy przepisów o ochronie danych osobowych

ochrona danych osobowychZarówno stomatolog prowadzący działalność jako osoba fizyczna, jak i spółki prowadzące podobnego rodzaju działalność w większej skali są administratorami danych osobowych – przede wszystkim swoich pacjentów, ale także osób przez siebie zatrudnionych – a w konsekwencji zobowiązane są one do realizacji obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.


Serdecznie zapraszamy gabinety stomatologiczne i medyczne do zapoznania się z ofertą wdrożenia procedur systemu ochrony danych osobowych zabezpieczających podmiot – https://rbdo.com.pl/sklep/


Czytaj dalej Działalność gabinetów stomatologicznych, a wyznaczanie inspektora ochrony danych w świetle reformy przepisów o ochronie danych osobowych