KLAUZULA INFORMACYJNA LEGIS PROFILE SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Legis Profile Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopalniana 22a/7 01-321 Warszawa adres e-mail: biuro@rbdo.pl ,  NIP 522-302-50-86,  wpisany do KRS pod numerem KRS, 0000549436 przez Sąd Rejonowy dla przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Klauzule informacyjne dotyczą:

 1. Newsletter i zapytania ofertowe
 2. Marketing i obsługa klienta
 3. Reklamy kontekstowe
 4. Rekrutacja pracowników
 5. Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, księgowanie, windykacja

   


1.  Newsletter i zapytania ofertowe

Państwa dane mailowe pozyskaliśmy poprzez stronę pobrania darmowych materiałów w formie publikacji na temat RODO z wyrażeniem chęci otrzymywania dalszych informacji w tym zakresie od naszej firmy lub w postaci zapytań o ofertę przesłanych przez Państwa na adresy e-mail podane na naszych stronach.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty potwierdzenia zapisu na Newsletter RBDO lub wysłania zapytania o o ofertę, następnie można zaktualizować swój udział (odnowić zgodę). Zgodę można też odwołać wcześniej, w dowolnym momencie, poprzez wypisanie maila na stronie  http://support.businesslearning.pl/wypisz/ lub wysłanie maila na adres biuro@rbdo.pl

Państwa dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych na serwerze zapewnianym przez lokalnego hostingodawcę, odnośnie której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 roku.

Nie udostępniamy wyżej wskazanych informacji (adresów mailowych klientów i danych teleadresowych) nikomu poza osobami upoważnionymi do realizacji wymienionych celów.

Nadawcą i operatorem Państwa danych zapisanych na serwerze jest Legis Profile Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopalniana 22A/7 w Warszawie, o numerze NIP:

522-302-50-86 oraz KRS: 0000549436 Można się z nami skontaktować poprzez wysłanie maila na adres biuro@rbdo.pl

W przypadku woli skorzystania z uprawnień związanych z żądaniami ograniczenia przetwarzania, dostępu do danych, wyrażenia sprzeciwu, prawa do bycia zapomnianym lub prawa do przeniesienia danych – prosimy o informację pod wyżej przytoczone dane kontaktowe.

Mają Państwo także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, zachęcamy też do uprzedniego kontaktu nami, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości


 

2.  Marketing i obsługa klienta

Państwa dane osobowe w postaci danych teleadresowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty zamówienia usług i materiałów od naszej firmy w celach udokumentowania realizacji umowy, jako prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. f RODO – o szczegóły możesz dopytać nas indywidualnie.

Adres e-mail podany w procesie zamówienia wykorzystujemy w celach informowania o zmianach przepisów wytycznych dotyczących prawa ochrony danych osobowych oraz naszych usługach (nowych wariantach doradztwa oraz szkoleniach), z uwagi na wyrażoną przy składaniu zamówienia dobrowolną zgodę na wykorzystanie adresu mailowego w ten sposób.

Zgodę można też odwołać wcześniej, w dowolnym momencie, poprzez wpisanie maila na stronie http://support.businesslearning.pl/wypisz/ lub wysłanie maila na adres biuro@rbdo.pl

Państwa dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych na serwerze zapewnianym przez lokalnego hostingodawcę, odnośnie której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 roku.

Nie udostępniamy wyżej wskazanych informacji (adresów mailowych klientów i danych teleadresowych) nikomu poza osobami upoważnionymi do realizacji wymienionych celów.

Nadawcą i operatorem Państwa danych zapisanych na serwerze jest Legis Profile Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopalniana 22A/7 w Warszawie, o numerze NIP: 522-302-50-86 oraz KRS: 0000549436 Można się z nami skontaktować poprzez wysłanie maila na adres biuro@rbdo.pl

W przypadku woli skorzystania z uprawnień związanych z żądaniami ograniczenia przetwarzania, dostępu do danych, wyrażenia sprzeciwu, prawa do bycia zapomnianym lub prawa do przeniesienia danych – prosimy o informację pod wyżej przytoczone dane kontaktowe.

Mają Państwo także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, zachęcamy też do uprzedniego kontaktu nami, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości3. Reklamy kontekstowe

Informujemy, że Legis Profile Sp. zo.o  na stronach serwisów oraz sklepu korzysta z narzędzi statystycznych typu Google Analytics oraz kodów Adwords które mogą zostać wykorzystane do celów reklam kontekstowych na Państwa urządzeniach podłączonych do sieci internetowej, na zasadach jakie oferuje powszechnie firma Google w swojej przeglądarce internetowej. W Państwa indywidualnych ustawieniach przeglądarki można włączyć lub wyłączyć niniejszą funkcję.4. Rekrutacja pracowników

 • Przesłane przez Panią/Pana dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko zgłoszone w ofercie pracy.
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych w postaci przesłanego CV jest art. 22[1]§1 kodeksu pracy na czas trwania aktualnego procesu rekrutacyjnego. Otrzymane CV nie będzie przechowywane po zakończeniu rekrutacji.
 • Dostęp do przesłanego CV będzie miał wyłącznie dział kadr i zarząd przedsiębiorstwa.
 • Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana CV będzie przechowywane wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Nie dłużej niż przez 2 tygodnie, po czy zostanie zniszczone.
 • Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanego CV, jego kopii, o ile została wykonana, w celu poprawienia informacji w nim zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego – szczegóły pod adresem: https://giodo.gov.pl/579.
 • Przesłanie przez Panią/Pana CV jest warunkiem niezbędnym by uwzględnić Panią/Pana w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowisko zgłoszone w ofercie pracy

 

5. Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, księgowanie, windykacja

 • Informujemy, że. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe w, dokumencie zamówienia, umieszczone na fakturze, ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia oraz spełnieniem wymogów przepisów podatkowo-finansowych. Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności.
 • Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego, księgowości oraz firmy – podwykonawcy usług przewozu towarów i montażu zakupionych materiałów, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy lub montażu towaru.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.
 • Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego.
 • Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących księgowości

 

 

 


Oferty pracy

Masz pytanie?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy na infolinię,
pon.- pt. w godz. 9 -17,
Infolinia: 22 487 86 70 lub +48 724 570 436Informacje i pytania:
biuro@rbdo.pl

Biuro obsługi RBDO
Legis Profile Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa

NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436
PRZYGOTUJ FIRMĘ NA NOWE PROCEDURY OCHRONY DANYCH (RODO) 1-2 DNI SZKOLENIA + Consulting eksperta do maja 2018!

Masz pytania?
Pisz na biuro@rbdo.pl
lub dzwoń: 22 487 86 70 lub +48 664 484 218REJESTRUJ