„Zadbaj o procedury ochrony danych i zgodność z RODO – zrealizuj kompleksowy audyt z wdrożeniem i szkoleniem osób nadzorujących”

 

Kompleksowe wdrożenie systemu przetwarzania danych osobowych ukierunkowane na adaptację procedur Rozporządzenia  RODO ze szkoleniem osób nadzorujących:

Usługa kompleksowego wdrożenia procedur UE RODO w podmiocie:

1. Audyt zgodności z UE RODO

2. Wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych zgodnej z UE RODO

3. Weryfikacja klauzul, zgód, podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych

4. Opracowanie rejestru naruszeń wraz z metodologią oparta na międzynarodowych standardach

5. Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności

6. Opracowanie umów powierzenia danych względem podmiotów, którym powierzane są dane osobowe.

7. W CENIE dostęp do E-SZKOLENIA

Jest to kompleksowe, modelowe opracowanie procedur UE RODO wraz z doradztwem prawnym stosowania procedur w okresie wdrożenia.

Po okresie wdrożenia istnieje możliwość zamówienia dodatkowego stałego monitu i optymalizacji procedur


Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem, zapraszamy do kontaktu pod mailem biuro@rbdo.pl  lub do konsultacji na infolinii prawnej pod numerem 22 487 86 70

JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ DEDYKOWANEGO WDROŻENIA PROCEDUR UE RODO?

 Napisz na adres:  biuro@rbdo.plPONIŻEJ ZAKRES USŁUGI 

Usługa kompleksowego wdrożenia procedur UE RODO w podmiocie:

1. Przeprowadzenie audytu zgodności obowiązujących u Zleceniodawcy procedur dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych w tym:

 • Dokonanie w ramach Audytu weryfikacji klauzul informacyjnych,
 • klauzul zgód z uwzględnieniem wymagań RODO w zakresie prawidłowości przyjętych podstaw prawnych przetwarzania danych
 • weryfikacja obowiązku powołania powołanie DPO,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,
 • wykonywanie DPIA,
 • realizacja prawa do przenoszenia danych,
 • realizacja prawa do bycia zapomnianym
 • przygotowanie informacji o zakresie zmian koniecznych do wprowadzenia w umowach powierzenia przetwarzania w oparciu o art. 28 RODO;

2. Opracowanie projektów następującej dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnej z wymaganiami RODO:

 •  Polityki przetwarzania danych
 • Procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzoru;
 • Wzoru dokumentacji jaką Zleceniodawca będzie zobowiązany prowadzić w celu dokonania analizy ryzyka;
 • Wzoru dokumentacji jaką Zleceniodawca będzie zobowiązany prowadzić w celu oceny skutków przetwarzania (Data Protection Impact Assessment);
 • Wzoru dokumentacji konsultacji z organem nadzorczym;
 • Dokumentacji dotyczącej przeglądów zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych;

3. Weryfikacja klauzul i podstaw prawnych przetwarzania danych.

 • Opracowanie wzoru klauzul umownych jakie powinny zostać zamieszczone w umowach powierzenia przetwarzania danych między Zleceniodawcą a podmiotami przetwarzającymi w rozumieniu art. 28 RODO
 • Analiza prawna podstaw pranych przetwarzania danych osobowych wg UE RODO.

4. Opracowanie rejestrów czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności

5. opracowanie rejestrów zgłaszania naruszeń wraz z metodologia oceny ryzyka naruszenia dóbr osób trzecich z obowiązkiem zgłaszania incydentów ochrony danych do organu w ciągu 72 h.

6. Przygotowanie i optymalizacja umów powierzenia przetwarzania w oparciu o art. 28 RODO w odniesieniu do Partnerów biznesowych oraz kontrahentów;

7. Udostępnienie platformy e-learningowej do szkolenia personelu z zakresu ochrony danych osobowych.

W odpowiedzi otrzymasz warianty wykonania usługi – od podstawowej wersji jednorazowego wdrożenia po warianty stałego monitu i optymalizacji

POZNAJ KANCELARIE RBDO – OBEJRZYJ KRÓTKĄ VIDEOPREZENTACJE


Zobacz Naszą ofertę