52 tys. zł kary za naruszenie RODO dla Spółdzielni Mieszkaniowej

Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych nałożył karę pieniężną w wysokości prawie 52 tys. złotych na spółdzielnię mieszkaniową. Powodem była brak zgłoszenia organowi nadzorczemu naruszenia związane z ochroną danych osobowych oraz niepoinformowanie osoby, której dane zostały naruszone. Dodatkowo, administratorowi nakazano powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych podmiotu, których te dane dotyczą.
Czytaj dalej 52 tys. zł kary za naruszenie RODO dla Spółdzielni Mieszkaniowej