Regulamin RBDO

REGULAMIN SERWISU RBDO.PL
 
Postanowienia poniższe stanowią zasady, określające zamówienia w sklepie RBDO.PL oraz informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez DoradcyPrawa.pl Łukasz Cieniak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 118-165-16-57, REGON: 140741937 oraz sposób ich przetwarzania. Akceptacja Regulaminu świadczenia usługi jest niezbędna w celu realizacji zamówień.
W sprawach zamówień i informacji o ofercie sklepu RBDO.PL zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@rbdo.pl lub pod numer Infolinii: +48 (22) 487 86 70

§ 1 Zagadnienia wstępne
Niniejszy Regulamin reguluje kwestię zakupów i wykorzystania produktów, opisanych w §2 oraz §3 niniejszego Regulaminu. Produkt kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz osób prawnych, choćby nie prowadziły one działalności gospodarczej. Produkt jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez te podmioty działalnością.

§ 2 Przedmiot zakupu
Przedmiotem zakupu jest  „Dokumentacja przetwarzania danych osobowych dla firm, szkół i organizacji”. Wydawcą projektu RBDO jest przedsiębiorstwo DoradcyPrawa.pl Łukasz Cieniak, z siedzibą przy ul. Wołodyjowskiego 21, 05-082 Stare Babice, NIP: 118-165-16-57, Regon: 140741937.

§ 3 Specyfikacja produktów RBDO
Produkty oferowane w serwisie RBDO, to:
1. Dostęp do odpłatnej treści artykułów związanych z ochroną danych osobowych
2. E-booki informacyjne
3. Wzory dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych dla przedsiębiorstw, szkół, organizacji (zestaw dokumentów w plikach PDF. oraz DOC.
4. Zamówienia kompletnych dokumentacji, usług wdrożeń i realizacji audytów ochrony danych są realizowane na stronach sklepu RBDO, pod adresem: https://rbdo.com.pl/sklep/ – którego operatorem jest firma Legis Profile Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436
§ 4 Zawarcie umowy
Zawarcie umowy zakupu produktu Dokumentacji Przetwarzania Danych Osobowych następuje poprzez złożenie zamówienia (w serwisie internetowym pod adresem www.rbdo.pl/, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@rbdo.pl
Ceny promocyjne produktów podane są każdorazowo na stronie rbdo.pl/ (cena netto + 23% VAT). Promocje obowiązują w dniach określonych na stronie sklepu do godz. 24:00 – decyduje data złożenia zamówienia.

§ 5 Realizacja płatności

1. Płatności online – realizowane przez:

1.1. Przelew bankowy podany we wskazanym formularzyu

1.2. operatora płatności Eurokoncept, grupa Dotpay

2.. SMS PREMIUM

Usługę SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange).

Link do reg.usług SMS: dotpay.eu/regulaminsms/

Link do reklamacji usług SMS http://www.dotpay.pl/reklamacje/

Operatorem serwisu jest firma DoradcyPrawa.pl Łukasz Cieniak, Kopalniana22A/7, 01-321 Warszawa, NIP: 118-165-16-57, biuro@rbdo.pl


§ 6 Dane osobowe
Jakiekolwiek informacje podane przy składaniu zamówienia stanowiące dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz dokonania wysyłki produktu przez firmę DoradcyPrawa.pl Łukasz Cieniak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7 lub jej Partnerów biznesowych. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

§ 7 Kary umowne za wykorzystanie produktu niezgodnie z jego celem
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego kupującego podmiotu na zasadach udzielonej licencji dla 1 podmiotu. Jakiekolwiek udostępnianie, powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego oznacza złamanie niniejszego Regulaminu i jest zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, co nie wyklucza odpowiedzialności kupującego za spowodowanie szkody w trybie art. 471 kodeksu cywilnego.

§ 8 Postanowienia końcowe
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Podmiot prowadzący sprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym zastosowaniem się do zawartych w produkcie zaleceń oraz nie zapoznaniem się z postanowieniami zawartymi w produkcie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres: biuro@rbdo.pl

§ 9 Wejście w życie
Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Zapraszamy do współpracy!

Akty Prawne O Ochronie Danych Osobowych w Polsce po 1 stycznia 2015 r.

NOWE! Projety ustaw Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 13 września 2017 roku – opublikowano następujące akty dot. Rozporządzenia UE  :

Akty prawne związane z ochroną danych osobowych w Polsce po nowelizacji z 1 stycznia 2015 roku:

Ustawa O Ochronie Danych Osobowych