Tworzymy bazę naszych potencjalnych klientów poprzez zbieranie danych z internetu, jakie obowiązki wynikające z RODO powinniśmy wykonać ?

Należy zrealizować obowiązek informacyjny z art. 14 RODO – zbieranie z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą, (a nie 13 RODO – zbieranie bezpośrednio od osoby), to, że dane osobowe pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych nie oznacza, że nie podlegają one pod zasady określone w RODO. To stanowisko GIODO: https://giodo.gov.pl/317/id_art/3162/j/pl  – jeszcze na podstawie starych przepisów, ale co do swej istoty aktualne.

Należy wykonać obowiązek informacyjny chyba, że zajdą przesłanki stypizowane w art. 14 ust. 5 RODO – np. przekazanie tych informacji wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, np. trzeba by było ustalać dane kontaktowe do tych osób innymi drogami.

Dodaj komentarz