Jakie czynności powinny być uwzględniane w rejestrze czynności, czy każde księgowanie dokumentów ? Czy każda wystawiona lista płac/faktura, obsługa nowego klienta ?

Nie na tym polega prowadzenie rejestru czynności przetwarzania – należy w nim wyodrębnić w istocie „zespoły czynności”, jak to wskazano w wytycznych GIODO odnośnie sposobu prowadzenia rejestru czynności przetwarzania. Czynnością przetwarzania może być np. rekrutacja pracowników, negocjowanie i zawieranie umów – czyli należy to wyodrębnić na dość dużym poziomie ogólności – przy czym najważniejszym kryterium jest cel, w jakim się to odbywa. Zabezpieczeniem przed tym, że rejestr czynności zostanie podważony jako zbyt ogólny jest wyczerpująco przeprowadzona inwentaryzacja zasobów informacyjnych (data mapping).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *