Jakie czynności powinny być uwzględniane w rejestrze czynności, czy każde księgowanie dokumentów ? Czy każda wystawiona lista płac/faktura, obsługa nowego klienta ?

Nie na tym polega prowadzenie rejestru czynności przetwarzania – należy w nim wyodrębnić w istocie „zespoły czynności”, jak to wskazano w wytycznych GIODO odnośnie sposobu prowadzenia rejestru czynności przetwarzania. Czynnością przetwarzania może być np. rekrutacja pracowników, negocjowanie i zawieranie umów – czyli należy to wyodrębnić na dość dużym poziomie ogólności – przy czym najważniejszym kryterium jest cel, w jakim się to odbywa. Zabezpieczeniem przed tym, że rejestr czynności zostanie podważony jako zbyt ogólny jest wyczerpująco przeprowadzona inwentaryzacja zasobów informacyjnych (data mapping).

Dodaj komentarz