Jak sformułować zgodną z RODO zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą klient wyrażałby w celu wykonania zawartej umowy ?

W takiej sytuacji podstawą prawną nie będzie zgoda – wszędzie tam, gdzie podanie danych jest niezbędne do zawarcia/wykonania umowy, podstawą prawną jest ta umowa, choćby jeszcze nie zawarta.

Zgoda może być podstawą prawną wyłącznie tam, gdzie istnieje faktyczna dobrowolność, czyli nie uzależniamy wykonania umowy od jej udzielenia.

W przytaczanej sytuacji potrzebna klauzula informacyjna, a nie zgoda.

Dodaj komentarz