Jeżeli jako biuro rachunkowe w każdym miesiącu rozliczamy faktury konkretnego klienta zawierające dane osobowe jego klientów – on przekazuje te dane w postaci dokumentów, mój pracownik je przetwarza, ja je weryfikuję i wysyłam niektóre dane do urzędu a dokumenty papierowe archiwizuję, to czy muszę ten proces opisać w rejestrze czynności tylko jednorazowo czy muszę to powtarzać i uzupełniać go analogicznie za każdym razem co miesiąc z różnymi datami?

Jednorazowo. Nie tylko w rejestrze czynności z art. 30 ust. 1 RODO, ale także w rejestrze kategorii czynności (art. 30 ust. 2 RODO) jakie firma wykonuje jako procesor dla swojego klienta, który jest ADO dla swoich klientów.

Dodaj komentarz