Czy po 25 maja musimy zgłaszać zbiory danych osobowych do GIODO ?

Z dniem 25 maja 2018 roku zniesiony został obowiązek zgłaszania zbiorów danych, zmieniła się także nazwa organu nadzorczego – z GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) na PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Nie należy jednak zapominać, że wprowadzone zostały nowe obowiązki w szczególności obowiązek ewidencjonowania i zgłaszania naruszeń ochrony danych, prowadzenia rejestru czynności przetwarzania oraz (dla niektórych) powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dodaj komentarz