Czy przedsiębiorca zatrudniający poniżej 10 pracowników podlega pod RODO i inne przepisy o ochronie danych osobowych, czy z uwagi na ograniczoną skalę działalności jest zwolniony od obowiązku stosowania tych przepisów ?

W jednym z pierwszych projektów nowej, krajowej ustawy o ochronie danych osobowych znajdował się przepis, który przewidywał, że przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 będą zwolnieni z realizacji, między innymi części obowiązków informacyjnych.

W kolejnej wersji projektu zawężono to zwolnienie do „mikroprzedsiębiorców” a więc tych, którzy zatrudniają mniej niż 10 osób. Jednak w ostatecznej wersji projektu ustawy, który trafił do sejmu  nie było już żadnego z tych zwolnień.

Przepisy RODO stosujemy więc do przedsiębiorstw niezależnie od skali ich działalności – mimo, iż RODO w wielu miejscach odnosi się do szczególnej sytuacji mikroprzedsiębiorców – zasady stosowania przepisów pozostają te same.

Dodaj komentarz