Kara za brak wspólnoty mieszkaniowej może być dotkliwa, dlatego warto zastanowić się nad alternatywnymi źródłami dochodu, takimi jak kasyno online. Odwiedź Vavada Casino i skorzystaj z ich bonusowego kodu, klikając idź Vavada Casino Promo Code, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną i uczestniczyć w emocjonujących grach.

8000 zł kary dla administratora Wspólnoty mieszkaniowej za brak procedur RODO

Administrator Danych Osobowych Wspólnoty Mieszkaniowejmusi zapłacić 8000   zł za brak prawisłowych procedur RODO wobec stosowania monitoringu wizyjnego. ADO odwołał się do sądu w sprawie kary i przegrał.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który nałożył karę administracyjną 8 tys. zł na spółkę administrującą wspólnotą mieszkaniową.

Przeprowadzona z upoważnienia prezesa UODO kontrola monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie wspólnoty wykazała, że spółka działała niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W wyroku czytamy, że strona skarżąca miała dostęp do danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego w związku z bieżącym administrowaniem nieruchomością, a także decydowała o celach i sposobach przetwarzania danych. Nie wynikało to jednak z umowy o administrowanie częścią wspólną zawartą ze Wspólnotą Mieszkaniową […], z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia […] maja 2018 r., ani z procedur wewnętrznych dotyczących zarządzania systemem monitoringu.

Przetwarzanie danych osobowych odbywała się bez zawartej w tym celu umowy. Nie wdrożyła też odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych do kontroli udostępniania nagrań.

Choć spółka uwzględniła zarzuty i zawarła stosowne umowy, nie uniknęła kary. Prezes UODO podkreślił, że ma ona charakter odstraszający, ma zapobiec przyszłym naruszeniom, a także skłonić do staranniejszego wykonywania zadań administratora i podmiotu przetwarzającego.

W odwołaniu do WSA spółka broniła się, że UODO nie wykazał, że w związku z wejściem w posiadanie nowych haseł do monitoringu dokonywała jakichkolwiek operacji. Nieuprawniony jest więc pogląd, że jest administratorem danych z monitoringu i je przetwarzała. W zleceniu wykonania audytu monitoringu odgrywała jedynie rolę techniczną i usługową, pośrednicząc między wspólnotą mieszkaniową a wykonawcą w nawiązaniu współpracy.

WSA oddalił skargę. Uznał, że spółka miała dostęp do danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego w związku z bieżącym administrowaniem nieruchomością. Decydowała też o celach i sposobach przetwarzania danych. Nie wynikało to jednak z umowy o administrowanie częścią wspólną zawartą ze wspólnotą ani z procedur wewnętrznych dotyczących zarządzania systemem monitoringu.

Źródło: Wyrok NSA: Sygn.akt: II SA/Wa 310/20