Wrzesień 2018: Kontroloe Urzędu Ochrony Danych się rozpoczęły!

– Nikt się z nikim nie umówił, że nie nakładamy kar (…) dobrze, że są wysokie kary, bo jak inaczej nie uda się uporządkować ochrony danych osobowych, to może te kary zadziałają porządkująco – podkreśla Edyta Bielak-Jomaa w rozmowie z„Rzeczpospolitą” z dnia 22 października 2018 roku. 

Kontrole z UODO trwają już od 25 maja 2018 r. Polscy przedsiębiorcy nie mają co liczyć na taryfę ulgową mimo, że polski rząd nadal pracuje nad tzw. dużą nowelizacją wdrażającą RODO.

Unijne rozporządzenie jest odgórnie obowiązujące, co oznacza, że nieformalny okres przejściowy jest mitem. Fakty mówią natomiast, że za niedostosowywanie się do wymogów RODO można słono zapłacić – nawet do 20 mln EURO.

Warto wspomnieć, że pierwsze kary za nieprzestrzeganie RODO zostały już nałożone, m.in w Austrii w wysokości 4800 EURO za źle ustawiony monitoring!

Prezes UODO mówi również, że kontrolerzy z urzędu zostali przez nią zobowiązani do odpowiedzialnego stosowania nowych przepisów. Prezes Edyta Bielak-Jomaa ma nadzieję, że grzywny wyeliminują przede wszystkim absurdy i problemy związane z nieznajomością RODO czy ze złej woli.

Od 25 maja 2018 r. UODO kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. O aktywności urzędu świadczą m.in. wydawane już decyzje i kontaktowanie się z administratorami oraz inspektorami ochrony danych. Każdego miesiąca skargi zalewają organy nadzorcze w każdym kraju członkowskim UE. Fakt, że nałożono już dwie kary świadczy o tym, że urzędy podchodzą do swoich zadań niezwykle odpowiedzialnie. Co za tym idzie, w przypadku wykroczenia nie można liczyć również na taryfę ulgową nawet w sytuacji, gdy dokona go pracownik zatrudniony pierwszy tydzień na okresie próbnym.

Na pomoc ze strony polskiego ustawodawcy musimy natomiast jeszcze poczekać. Rząd nadal pracuje nad tzw. dużą nowelizacją wdrażającą RODO do polskich przepisów. Pakiet legislacyjny RODO zmieni ponad 200 ustaw, m. in. kodeks pracy. Jaki będzie vacatio legis? Nie wiadomo.  Pewne jest jedynie to, że od pierwszego dnia wejścia dodatkoych regulacji w życie inspektorzy z UODO będą sprawdzać przestrzeganie wszystkich aspektów prawa.

Uwaga! Pierwsze kary za nie przestrzeganie RODO padły już w Europie!

W Austrii padła już pierwsza kara za naruszenie nowych przepisów ochrony danych osobowych. Urząd kontrolny DCB, a więc odpowiednik polskiego UODO, nałożył na rodzimego przedsiębiorcę grzywnę w wysokości 4 800 euro. Wykroczenie dotyczyło niewłaściwego monitoringu, którego kamery rejestrowały na dużą skalę przestrzeń publiczną, w tym chodnik. Jak donoszą media, przedsiębiorca prawdopodobnie nie oznaczył również monitoringu. Kara jaka go dotknęła miała w rzeczywistości lekki wymiar. Należy pamiętać, że grzywny są nakładane proporcjonalnie, odpowiednio do rocznych dochodów firmy.

 

Dodaj komentarz