Według GIODO, 100 tysięcy złotych kary to zbyt mało

GIODO domaga się prawa do nakładania wyższych kar na podmioty publiczne niż 100 tysięcy złotych, a także zapisania wprost w nowej ustawie o ochronie danych możliwości wielokrotnego nakładania kar pieniężnych za niewykonanie wydanego w decyzji zakazu.

W opublikowanym na stronie GIODO w dniu 27 października piśmie do Ministerstwa Cyfryzacji GIODO argumentuje, że w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych z 12 września obniżono maksymalną karę dla podmiotów publicznych w porównaniu do innych administratorów danych (w szczególności przedsiębiorców) aż czterystukrotnie – z 20 milionów euro do zaledwie 100 tysięcy złotych.

GIODO argumentuje, że uzasadnione byłoby obniżenie dla podmiotów publicznych kary czterdziestokrotnie (do wysokości miliona złotych).

GIODO postuluje też zwiększenie z obecnie zapisanego w projekcie             1% od nałożonych kar pieniężnych przeznaczonego na zarządzany przez organ nadzorczy fundusz celowy.

Wg. stanowiska GIODO zbyt niska jest też wysokość grzywny w kwocie do 500 zł dla świadka, który nie stawi się pomimo zobowiązania przez organ do osobistego stawiennictwa lub bezzasadnie odmówi zeznań.Autor: Karol Cieniak, prawnik, Dyrektor Działu Prawnego RBDO | Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Copyright. Opracowanie autorskie. Wydawnictwo RBDO.PL

Wszelkie prawa zastrzeżone. Cytowanie i publikowanie bez zgody wydawcy RBDO.PL zabronione. Prośby o zgodę na wykorzystanie materiału prosimy wysyłać na adres: biuro@rbdo.pl


Nowe terminy szkoleń z procedur UE RODO Warszawa – 27 listopada oraz 4-5 grudnia 2017  – wyślij delegata firmy i rezerwuj szkolenie tutaj >>

• Nowe procedury ochrony danych UE (RODO) przewidują kary finansowe za uchybienia ochrony danych do 20 mln EURO lub wyższe do 4% przychodu za ub. rok

 W wielu firmach pojawi się obowiązek powołania stanowiska niezależnego Inspektora Ochrony Danych

 Pojawi się wiele nowych procedur, m .in. oceny ryzyk przetwarzania danych, prowadzenie rejestrów czynności czy zgłaszania incydentów w 72 h

—-

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem lub audytem i przygotowaniem się do nowych procedur UE (RODO), prosimy o kontakt na mail: biuro@rbdo.pl

Informacje i porady prawne z zakresu ochrony danych: (22) 487 86 70

Dodaj komentarz