Można wysyłać informację handlowe zgodnie z RODO – ale w zgodzie z UŚUDE

Posiadasz firmę z sektora FinTech? Zapoznaj się z tym materiałem. Ministerstwo Cyfryzacji podaje wytyczne w sprawie przesyłania informacji handlowych na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE).

Unijne Rozporządzenie (RODO) obowiązujące od 25 maja br. przewiduje, że administrator może przetwarzać dane osobowe celem wysłania drogą elektroniczną informacji handlowych, bez zgody osoby, której one dotyczą. Możliwe jest to na podstawie tzw. uzasadnionych interesów. Jednak z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) wynika, że zgoda taka jest wymagana. Jak w tym przypadku należy rozumieć przepisy?

Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada, że przesyłanie informacji handlowych jest dopuszczalne w oparciu o zgodę odebraną na podstawie przepisów UŚUDE, natomiast przetwarzanie danych osobowych w tym celu będzie możliwe w oparciu o uzasadniony interes administratora. Warto jednak pamiętać, że zgoda danej osoby powinna spełniać określone warunki, które zostały zaznaczone w UŚUDE. Przypominamy przy tym, że projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO przewiduje zmianę wspomnianej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W następstwie tego UŚUDE będzie całkowicie przesądzać o stosowaniu unijnego rozporządzenia do oceny skuteczności zgody.

Zobacz wszystkie wytyczne – RODO – FinTech-mały

Dodaj komentarz