Kantory a nowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy

facebookKażdy kantor musi realizować obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poza samą analizą transakcji i klientów należy również legitymować się aktualnym dyplomem uczestnictwa w szkoleniu, procedurą wewnętrzną oraz rejestrem transakcji zagrożonych.

Do kantoru należy ocena, czy operacje zamiany zlecane przez klienta stanowią elementy składowe jednej transakcji, czy też stanowią oddzielne transakcje. Pociąga to za sobą obowiązek rejestracji.

Do kantoru należy ocena, czy operacjom zamiany zlecanym przez klienta towarzyszą okoliczności, które w ocenie instytucji obowiązanej wskazują, że może mieć ona związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem. Takie transakcje należy rejestrować.

Każdorazowo do instytucji obowiązanej należy ocena, czy operacje zamiany zlecane przez klienta nie stanowią jednej transakcji podzielonej przez klienta w celu uniknięcia rejestracji art.8 ust.1 ustawy.

Podczas ewentualnej kontroli należy udowodnić możliwość wykonywania powyższych obowiązków. Pomocnym jest wykorzystanie narzędzi iAML.

Zwolnione z obowiązku rejestracji, są transakcje związane z gospodarką własną instytucji obowiązanej. Przypadek ten obejmuje w szczególności zakup przez kantor walut w innym kantorze w celu prowadzenia własnej działalności (tj. zakup waluty w celu obsługi zleceń klientów nie powinien być przez kantor kupujący rejestrowany, taką transakcję zarejestruje kantor sprzedający) oraz sprzedaż przez kantor walut do banku w związku z nadwyżką posiadanych środków.

Skuteczne rozwiązanie wdrożenia procedur AML w kantorach i lombardach!
Rozwiązanie iAML procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy –  jest idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw – pozwala oszczędzić czas i znacznie większe środki na dedykowane rozwiązania.
Nasz Partner Incaso Group – pomaga szybko i niskim kosztem wypełnić obowiązek ustawowy

RBDOProdukt  w wersji  elektronicznej z aplikacja i e-szkoleniem + procedura  (word+PDF)

wzór procedury z załącznikami do uzupełnienia,
– aplikacja jednostanowiskowa (helpdesk),
– szkolenie e-learning dla 2 osób (certyfikacja).

Zamówienia można dokonać na stronie sklepu> lub pod mailem: aml@rbdo.pl

WERSJA ELEKTRONICZNA 

– wzór procedury z załącznikami do uzupełnienia,
– aplikacja jednostanowiskowa (helpdesk),
– szkolenie e-learning dla 2 osób (certyfikacja).

Wiedza zdobyta podczas szkolenia, opracowana przez Incaso Group oraz procedura wewnętrzna i prosty w obsłudze program iAML pozwoli Państwu w sposób kompleksowy spełnić wszystkie ustawowe obowiązki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz być w pełni przygotowanym na procedur UE wynikające z IV Dyrektywy AML – która zacznie być stosowana już w 2017 roku!

ZOBACZ PREZENTACJĘ I OFERTĘ ROZWIĄZANIA OD 299 ZŁ!

RBDO

Dodaj komentarz