Informator RODO: Mała zmiana w obowiązku informacyjnym

Od dnia 4 maja 2018 roku, przedsiębiorcy zatrudniający (średniorocznie) poniżej 10 pracowników (tzw. „mikroprzedsiębiorcy” w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy  prawo przedsiębiorców”)  będą korzystali z częściowego zwolnienia od realizacji obowiązku informacyjnego wymaganego przez RODO  (art. 13  RODO).

Zgodnie z nowymi przepisami, mikroprzedsiębiorcy, którzy nie przetwarzają danych wrażliwych będą mogli spełnić obowiązek informacyjny poprzez  wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa  lub  udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji. Ułatwienie to dotyczy umów zawieranych z konsumentami.

Zmiana związana jest z dodaniem art. 4a do ustawy o prawach konsumenta – co ważne, zwolnienie nie dotyczy realizacji obowiązku z art. 14 RODO, czyli sytuacji, w których dane osobowe pozyskane zostały z innych źródeł (pośrednio) niż osoba, której dotyczą.

Za naruszenie obowiązku informacyjnego grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości do 20 milionów euro (art. 83 ust. 5 lit. b RODO) jednak o jej zastosowaniu decyduje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – polski ustawodawca ograniczył wysokość kar jedynie dla  podmiotów publicznych (do 100 tysięcy złotych).