Czy wystarczy zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej ?

Ograniczenie realizacji obowiązku informacyjnego do zamieszczenia komunikatu na stronie internetowej jest dopuszczalne w sytuacji, w której dane są zbierane z innych źródeł, niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, a jednocześnie ADO jest w stanie wykazać, że przekazanie informacji wskazanych w art. 14 RODO byłoby niemożliwe lub wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku (art. 14 ust. 5 lit. b RODO).

W sytuacji najczęściej spotykanej, gdy dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, należy przynajmniej wskazać link, pod którym w przejrzystej formie osoba, której dane są przetwarzane będzie mogła zapoznać się z przeznaczonymi dla niej informacjami. ADO musi podjąć „aktywne” działania związane z podaniem osobom wymaganych informacji.

Dodaj komentarz