Czy szafa do przechowywania papierowych dokumentów zawierających dane osobowe musi być metalowa?

Nie istnieje przepis prawa, które nakazywałby stosować meble biurowe o określonej klasie – to Administrator danych sam musi podjąć decyzję, jaki rodzaj mebli biurowych stosować – po to właśnie przeprowadza się szacowanie ryzyka. Należy uwzględnić zawartość dokumentów, nasze możliwości budżetowe i najbardziej prawdopodobne w konkretnym przypadku zagrożenia.

Dodaj komentarz