Czy dane na fakturze, które trafiają do księgowości stanowią dokument zawierający dane osobowe? Czy czynności z nimi związane powinny być wskazane w rejestrze czynności przetwarzania ?

Nie każda faktura musi być dokumentem zawierającym informacje o charakterze danych osobowych – ale w praktyce należy zakwalifikować te dokumenty jako mogące zawierać dane osobowe (chociażby dlatego, że w praktyce byłoby jeszcze większym utrudnieniem „segregowanie” tych faktur, na te, które dane osobowe zawierają, i tych, na których ich nie ma). W decyzji GIODO DIS/DEC-46/12/2681 z 17 stycznia 2012 roku wprost wymieniono faktury vat jako przykład dokumentu zawierającego dane osobowe.

Dodaj komentarz