Możliwość ustanowienia przez państwa członkowskie przepisów szczególnych w odniesieniu określonych przypadkach (5)

Rozporządzenie wprowadza w rozdziale IX możliwość szczegółowego uregulowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w poszczególnych przypadkach, do których należą:

 1. Przetwarzanie danych przez kościoły oraz związki lub wspólnoty wyznaniowe, przy czym należy zauważyć, że jeżeli w danym państwie członkowskim realizują one cele ochrony danych osobowych poprzez przepisy szczególne, to ten stan może trwać także po wejściu w życie rozporządzenia, ale wyłącznie pod warunkiem dostosowania tych zasad do reguł określonych w rozporządzeniu. Rozporządzenie dopuszcza także ustanowienie odrębnego organu nadzorczego dla takich podmiotów, o ile spełniał będzie on kryteria określone w rozdziale VI rozporządzenia
 2. kontrolowanie przetwarzania danych osobowych objętych tajemnicą zawodową (np. dziennikarską, adwokacką), rozporządzenie przewiduje możliwość ustanowienia szczególnych ram wykonywania przez organ nadzorczy w danym państwie członkowskim w czynności kontrolnych co do danych objętych taką tajemnicą, w zakresie: „(…)uzyskiwania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań; oraz uzyskiwanie dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych, zgodnie z procedurami określonymi w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego.”
 3. przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, rozporządzenie w art. 89 szczególna uwagę zwraca na minimalizację oraz (o ile jest to możliwe) pseudonimizację danych. Przewiduje także możliwość zastosowania w prawie krajowym wyłączeń od uprawnień nadanych osobom, których dane dotyczą, o których mowa w art. 15, 16, 18 i 21 rozporządzenia. Zwrócono również szczególną uwagę na zapewnienie
  [betteroffer]To tylko fragment tekstu. Aby uzyskać dostęp do całości, kliknij w przycisk Kup teraz.[/betteroffer][betterpay amount=”5″ amount_sms=”6″ sms_nr=”76068″ sms_id=”RBDO” button=”images/buynow_1.png” description=”Krajowe przepisy szczególne” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=””]
 4. przetwarzanie danych zawartych w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, rozporządzenie w art. 86 przewiduje, że dane osobowe zawarte tego rodzaju dokumentach mogą zostać ujawnione (jeżeli będzie to przewidziane przez prawo państwa członkowskiego) „(…)dla pogodzenia publicznego dostępu do dokumentów urzędowych z prawem do ochrony danych osobowych(…)”Zwrócono również szczególną uwagę, by ustalone w w tym trybie przepisy  zapewniały „(…) przejrzystość przetwarzania, przekazywania danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność gospodarczą oraz systemów monitorujących w miejscu pracy.(…)”

 5. przetwarzanie danych osobowych w związku wolnością wypowiedzi i informacji, 85 rozporządzenia nakłada na państwa członkowskie obowiązek przyjęcia przepisów, których celem ma być pogodzenie – a jednej strony zasad ochrony danych osobowych, a z drugiej wolności wypowiedzi i informacji (w tym potrzeb dziennikarskich oraz do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej). Rozporządzenie przewiduje przy tym ogólne ramy określając, wyjątki określonych reguł w nim przewidziany mogą być zastosowane tylko o tyle, o ile są niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.
 6. przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia, 88 rozporządzenia przewiduje możliwość ustanowienia przez prawo danego państwa członkowskiego „bardziej szczegółowych przepisów mających zapewnić ochronę praw i wolności” przy przetwarzaniu danych w szczególności w związku z procedurami rekrutacyjnymi oraz wykonywaniem umowy o pracę, ale także i „(…)zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności pracodawcy lub klienta oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy.(…)
 7. przetwarzanie krajowego numeru identyfikacyjnego, rozporządzenie wprowadza możliwość ustanowienia przez prawo danego państwa członkowskiego szczególnych warunków przetwarzania krajowego numeru identyfikacyjnego (w Polsce będzie nim PESEL, w innych państwach członkowskich jego odpowiedniki).[/betterpay]

Aby uzyskać dostęp do treści, wyślij SMS o treści: AP.RBDO na numer: 76068. Koszt wysłania SMS wynosi 6 PLN netto +23% VAT (7.38 zł brutto).
W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który wpisz w oznaczone pole.

Usługę SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange).

Link do reg.usług SMS: dotpay.eu/regulaminsms/

Link do reklamacji usług SMS https://www.dotpay.pl/reklamacje/

Operatorem serwisu jest firma DoradcyPrawa.pl Łukasz Cieniak, Kopalniana22A/7, 01-321 Warszawa, NIP: 118-165-16-57, biuro@rbdo.pl

Powyższy materiał, jest fragmentem kompleksowego opracowania „Zmiany w prawie UE w zakresie ochrony danych osobowych na mocy rozporządzenia z 27 kwietnia 2016 roku w cenie 19 zł + 23% VAT” – autorstwa Dyrektora Działu Prawnego RBDO.

Po wejściu w życie rozporządzenia UE – kary za brak procedur przetwarzania danych wzrosną do 4% przychodu za ubiegły rok a ilość kontroli znacznie się zwiększy!

Już teraz warto poznać przegląd zmian jakie czekają na firmy po okresie vocatio legis rozporządzenia:

 • Czy Twoja firma będzie zobligowana do powołania Inspektora Ochrony Danych?
 • Jakie procedury będą obowiązywały –  np. zgłoszenie incydentu do 72 godzin!
 • Jakie nowe terminy i organy powołuje rozporządzenie unijne?

Specjalnie dla Klientów RBDO  przygotowaliśmy opracowanie o kluczowych zmianach w prawie UE w zakresie ochrony danych wg rozporządzenia z 27 kwietnia 2016 >>

Zapraszamy do zakupu rzetelnego opracowania w cenie 19 zł + 23% VAT

Zmiany w prawie UE w zakresie ochrony danych osobowych
Zmiany w prawie UE w zakresie ochrony danych osobowych – Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku osobowych

 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=2SVorNhy56Y[/youtube]

NIE MASZ PEWNOŚCI CZY TWOJA FIRMA SPEŁNIŁA OBOWIĄZKI OCHRONY DANYCH

Dodaj komentarz